BOLU HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0374 376 5014
BELGE GEÇER
0374 376 5365

Resmi Evraklar

- +

GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Dilekçe
2- Onaylı İnşaat Ruhsatı
3- Tapu
4- SGK ‘dan İlişiksiz Belgesi (Borcu Yoktur )|
5- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
6. İnşaatında var ise sığınak,asansör ve yangın tesisat raporları
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- İş Bitirme Tutanağı
2 Çap 1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
4- Aplikasyon Krokisi
3 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4- 1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu
4 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu, 2- Nüfus Kâğıdı, 3- Ölüm Belgesi.
5 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) Yapılmamaktadır.
6 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
7 Yaz spor okulları
8 İhale işlemleri İş Bitirme Belgesi/ Adres Beyanı/ Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi/İmza Sirküleri/Ticaret Sicil Gazetesi/Teklif Mektubu/ Geçici teminat /İhale Dokümanı Alındı Belgesi/ Yerli İstekli Belgesi/ İş Deneyim Belgesi/TSE Belgesi/ SGK İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu yoktur Belgesi/ Vergi Borcu Yoktur Yazısı
9 Gelir tahsili işlemleri Emlak Bildirimi ÇTV Bildirimi İlan ve Reklam Bildirimi
10 Giderlerin ödenmesi 1-Fatura
2-Teklif Mektubu
3-Vergi Borcu yoktur Yazısı
4-Hesap Numarası
11 Ölçü ve ayar işleri
12 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1-Dilekçe
2-Vergi Levhası
3-Sicil Kaydı
4-Vaziyet Planı
5-Kira Kontratı
6-Yapı Kullanma İzin Belgesi
7-İş Akım Şeması
8- İtfaiye Raporu
9- Sorumlu Müdür Sözleşmesi
10-Beyanname
11-İmza Sirküleri
12-Sözleşme
13-Sağlık Raporu
13 Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi
14 Gıda Sicil Belgesi
15 İnşaat Ruhsatı 1-Dilekçe
2-Tapu
3-Çap
4-İmar Durumu
5-Röperli Kroki (Aplikasyon Krokisi)
6-Kotlu Kroki
7-Zemin Etüd Raporu (oda onaylı)ü
8-Uygulama Projeleri (Oda Onaylı)
Mimari Projeler
Statik Projeler
Elektrik Projeleri
Tesisat Projeleri
9-Proje Müelliflik Belgesi
10-Yapının Denetimini üstlenen kuruluş veya kişilerin vereceği taahhütname

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : Gökçesu Belediye Başkanlığı
İsim : Vahit AYDIN
Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Hürriyet Mh.Cumhuriyet Cd. No: 32 Gökçesu/Mengen/BOLU
Tel : 0 374 376 50 14
Faks : 0 374 376 53 65
E-Posta : gokcesubelediyesi@gmail.com

 

İkinci Müracaat Yeri : Gökçesu Belediye Başkanlığı
İsim : Seda DİKER
Unvan: Harita ve Kadastro Teknikeri
Adres : Hürriyet Mh.Cumhuriyet Cd. No: 32 Gökçesu/Mengen/BOLU
Tel : 0 374 376 50 14
Faks : 0 374 376 53 65
E-Posta : gokcesubelediyesi@gmail.com